Eduskunnan kirjelmä OM/2020/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa antaman kertomuksen johdosta (EK 4/2020 vp; K 21/2019 vp)

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Arto Jääskeläinen, Vaalijohtaja p.029 5150128
Asia
Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut eduskunnalle kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa (K 21/2019 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 2/2020 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 4/2020 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2019 europarlamenttivaaleissa antaman kertomuksen johdosta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen