Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 VN 44/2020

Istunnon ajankohta 16.4.2020 13.00

16.4.2020 14.16 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.