Valtioneuvoston kirjelmä STM/2020/67

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetuksen (EU) 369/2016 muuttamisesta hätätilanteen tuen antamisesta covid-19-tilanteessa

U 8/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117
Asia

Komissio antoi 2.4.2020 ehdotuksen neuvoston asetukseksi hätäavun antamisesta unionin sisällä. Neuvoston asetuksella otettaisiin käyttöön hätätilanteiden tukiväline ja muutettaisiin aiempia säännöksiä COVID-19 -epidemiaan liittyen. Ehdotuksen taustalla on COVID-19 pandemian vakava tilanne Euroopassa. COVID-19 -tilanteen johdosta hätätilanteen tukiväline otetaan käyttöön kahdeksi vuodeksi (1.2.2020–31.1.2022). Uudessa ehdotuksessa asetuksen artikloita on muutettu vastaamaan paremmin COVID-19-tilanteen tarpeita. Tehokkaat toimet kohdennetaan erityisesti jäsenmaiden terveydenhuoltojärjestelmien tukemiseksi. Konkreettiset toimet riippuvat jäsenvaltioiden tarpeista. Tavoitteena on antaa kohdennettua tukea jä-senvaltioille ja alueille, joihin kriisi on vaikuttanut eniten.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komission asetusehdotuksen mukaan EU:n hätätilanteen tukivälineen rahoitus olisi sitoumuksina 2,7 mrd. euroa. Asetusehdotukseen liittyy komission EU:n lisätalousarvioesitys nro 2/2020. Valtiovarainministeriö antaa edellä mainituista lisätalousarvioon 2/2020 liittyvistä ehdotuksista erillisen u-kirjelmän eduskunnalle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen