Sopimukseen liittyminen STM/2020/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Liittymishakemuksen jättäminen Kansainvälisen rokoteinstituutin (International Vaccine Institute, IVI) perustamissopimukseen.

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117
Asia

Kansainvälinen rokoteinstituutti (International Vaccine Institute, IVI) tekee kansainvälistä yhteistyötä rokotetutkimuksessa, tuotekehityksessä ja kapasiteetin vahvistamisessa Perustamissopimuksella IVI on perustettu kansainväliseksi järjestöksi. Perustamissopimus kuvaa myös prosessin, joilla valtio voi liittyä sopimukseen. Valtio sitoutuu myös perustamissopimuksen olennaisena osana olevaan IVI:n yleissopimukseen. Yleissopimus määrittää instituutin tavoitteet, periaatteet, tehtävät ja hallintorakenteet. Liittymishakemuksen jättämällä Suomi hakee oikeutta liittyä Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamissopimukseen. Lopullinen liittyminen tapahtuisi, kun Suomi erillisen päätöksenteon jälkeen tallettaa liittymiskirjansa.

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi jättää liittymishakemuksen Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamissopimukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen