Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2020/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen rahoituksesta Maailman terveysjärjestölle

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Outi Kuivasniemi, Kansainvälisten asiain neuvos p.029 5163117
Asia

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen rahoituksesta Maailman terveysjärjestölle ja sitomattoman vapaaehtoisrahoituksen palauttamisesta 5,5 miljoonan euron tasolle. Rahoitus on tarkoitus toteuttaa II LTAE:n yhteydessä ja kohdennetaan STM:n momentille 33.01.66 Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet. Momentilla oleviin nykyisiin WHO:n jäsenmaksuosuuksiin (1,9 miljoonaa euroa ja 0,9 miljoonaa euroa) päätöksellä ei ole vaikutusta.

Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Suomen rahoituksesta Maailman terveysjärjestölle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen