Muutos neuvoston kokoonpanossa STM/2020/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työllisyysrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Pekka Paaermaa, p. +358 295 163 004

Asia

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK esittää, että valtioneuvosto nimittäisi Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Tauno Kekäleen tilalle rehtori Teemu Kokon hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2020 saakka. Esitetään, että valtioneuvosto nimittäisi Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Tauno Kekäleen tilalle rehtori Teemu Kokon 1 päivästä toukokuuta 2020 lukien hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto nimittää Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Tauno Kekäleen tilalle rehtori Teemu Kokon 1 päivästä toukokuuta 2020 lukien hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.