Muutos neuvoston kokoonpanossa STM/2020/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Työllisyysrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon muuttaminen

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Pekka Paaermaa, Hallitussihteeri p.029 5163180
Asia
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK esittää, että valtioneuvosto nimittäisi Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Tauno Kekäleen tilalle rehtori Teemu Kokon hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2020 saakka. Esitetään, että valtioneuvosto nimittäisi Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Tauno Kekäleen tilalle rehtori Teemu Kokon 1 päivästä toukokuuta 2020 lukien hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.
Esitys
Valtioneuvosto nimittää Työllisyysrahaston hallintoneuvoston jäseneksi Tauno Kekäleen tilalle rehtori Teemu Kokon 1 päivästä toukokuuta 2020 lukien hallintoneuvoston kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31 päivään joulukuuta 2020 saakka.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio