Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2019/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 9/2020 vp; EV 13/2020 vp)

HE 9/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Erja Werdi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250312
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta ja lain ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen