Virkavapauden myöntäminen YM/2020/15

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Virkavapauden myöntäminen ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Anna Leppäkoski, Neuvotteleva virkamies p.029 5250206
Asia
Ympäristöministeriön hallinto ja kansainväliset asiat –tulosalueen kansainvälisten asiain neuvos Tita Korvenoja on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin edelleen palkatonta virkavapautta kansainvälisten asiain neuvoksen virasta ajalle 1.6.2020-15.5.2022 määräaikaisen tehtävän hoitamista varten Yhdistyneiden kansakunnissa (YK). Tita Korvenojalle on myönnetty aiemmin palkatonta virkavapautta YK:ssa työskentelyä varten ympäristöministeriön päätöksellä ajaksi 1.5.2019-31.5.2020.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Tita Korvenojalle edelleen palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön kansainvälisten asiain neuvoksen virasta ajalle 1.6.2020-15.5.2022.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen