Hallituksen esitys VM/2020/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 47/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Erkki Papunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530167
Asia

Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista muuttamista. Kunnanhallitus voisi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan hallintosäännön määräysten soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen pitämistä, sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen yleisöjulkisuutta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset videoneuvotteluyhteydellä tai vastaavalla yhteydellä pidettävästä sähköisestä kokouksesta. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin sekä kunnissa että kuntayhtymissä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Toimielinten päätöksentekotapoja koskeva pykälä olisi voimassa 31.7.2020 asti ja sähköistä kokousta koskeva pykälä olisi voimassa 31.5.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Esityksellä parannetaan kunnallisen päätöksentekojärjestelmän toimintaedellytyksiä poikkeusoloissa ja vähennetään kunnallisten toimielinten kokoontumiseen liittyviä sosiaalisia kontakteja.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen