Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lannoitevalmistelain muuttamisesta (HE 3/2020 vp; EV 22/2020 vp)

HE 3/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Rämänen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162197
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain lannoitevalmistelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen