Toimiluvan myöntäminen OKM/2020/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rekisteröidyille yhdistyksille myönnettyjen perusopetuslaissa tarkoitettujen opetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttaminen

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Marjaana Larpa, Hallitussihteeri p.+35 8295330350
Asia
Ehdotetaan hyväksyttäväksi opetus- ja kulttuuriministeriön hakemukset Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry:lle ja Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:lle perusopetuslain (628/1998) 7 §:n nojalla myönnettyjen esi- ja perusopetuksen järjestämistä koskevien lupien peruuttamisesta. Kumpaakin yhdistystä on kuultu hallintolain mukaisesti järjestämisluvan peruuttamisesta. Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry ei vastusta lupansa peruuttamista. Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry puolestaan vastustaa. Brysselin suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry:n järjestämisluvan olennainen oppilasmäärää koskeva ehto ei kuitenkaan ole täyttynyt ainakaan kolmena perättäisenä vuotena, mikä kertoo siitä, että opetuksen järjestämiselle ei ole enää koulutustarvetta. Siltä osin kuin toiminta ei ole järjestämisluvan mukaista, se on perusopetuslain vastaista.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön hakemukset perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettujen opetuslupien peruuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen