Tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus MMM/2020/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen vahvistaminen ajalta 1.1.-31.12.2019 ja Metsähallituksen voiton tuloutuksesta päättäminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Leena Arpiainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162238
Asia
Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.-31.12.2019. Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 138 900 000 euroa valtiolle vuonna 2020. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä.
Esitys
Valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen ja Metsähallituskonsernin tilinpäätöksen ajalta 1.1.2019-31.12.2019 ja päättää, että Metsähallitus tulouttaa liiketoimintansa voittovaroista 138 900 000 euroa valtiolle vuonna 2020. Lisäksi valtioneuvosto päättää, ettei Metsähallituksen toiminta ja talous aiheuta muita toimenpiteitä. (RV)
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen