Valtioneuvoston asetus MMM/2020/65

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Teemu Nikula, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5162055
Asia

Asetuksen sääntelyä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että Suomen riistakeskuksen hallituksen, valtakunnallisen riistaneuvoston ja alueellisten riistaneuvostojen toimikausia jatketaan lähtökohtaisesti vuodella. Aluekokousten järjestäminen on edellytyksenä sille, että edellä mainitut toimijat voidaan asettaa säädetyn aikataulun mukaisesti. Asetusehdotuksen tavoitteena on mahdollistaa se, että aluekokousten järjestämistä voidaan lykätä siihen saakka, kunnes koronavirustilanteen aiheuttamat poikkeusolot normalisoituvat. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen