Valtioneuvoston esittelijäksi määrääminen LVM/2020/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja, hallintojohtaja p.029 5342471
Asia
Johtava asiantuntija, oikeustieteen kandidaatti, LL.M., VT, Päivi-Maria Virta on ollut liikenne- ja viestintäministeriön palveluksessa 2.9.2018 lukien. Nykyinen määräaikainen nimitys päättyy 31.5.2021. Virta on virkavapaalla vakituisesta virastaan Liikenne- ja viestintävirastosta. Virta on työskennellyt liki 20 vuoden ajan erilaisissa sähköiseen viestintään liittyvissä lakimies- ja asiantuntijatehtävissä viranomaisen palveluksessa. Päivi-Maria Virta työskentelee ministeriön palveluosastolla media- ja viestintälainsäädäntöön liittyvien tehtävien parissa. Tehtäviin kuuluu kansallista lainsäädäntötyötä, televisio- ja radiotoiminnanharjoittajien ohjelmistotoimilupiin ja määräysvallan muutoksiin liittyviä tehtäviä sekä EU-lainsäädännön kansallista voimaan saattamista. Nämä tehtävät edellyttävät esittelyä valtioneuvostossa. Koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella johtava asiantuntija Päivi-Maria Virta on hankkinut perustiedot hallinto- ja valtiosääntöoikeudesta. Hänellä on valtioneuvoston ohjesäännön 34 §:n edellyttämä korkeakoulututkinto. Hän on myös suorittanut valtioneuvoston esittelijän kurssin 8.- 9.4.2019 ja 20.05.2019.
Esitys
Valtioneuvosto määrää johtava asiantuntija Päivi-Maria Virran valtioneuvoston esittelijäksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen