Valtioneuvoston asetus LVM/2020/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mira Karppanen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342094
Asia
Ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen (930/2014) liitettä 2 esitetään muutettavaksi. Asetuksen liitteessä 2 säädetään rajoitusalueiden koordinaateista. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 23 päivänä huhtikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta
Vaikutukset
Valtioneuvoston asetus tulee päivittää vastaamaan ehdotettuja muutoksia ilmailulta rajoitettuihin alueisiin Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi. Muutoksella ei ole vaikutusta lentoturvallisuuteen eikä ilmaliikenteen sujuvuuteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen