Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2019/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaa koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 92/2019 vp; EV 9/2020)

HE 92/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Jouko Tuloisela, Hallitusneuvos p.029 5140412
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti hyväksyy Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaaliala koskevaan yhteistyösopimukseen liitetyn sopimuksen ja vahvistaa lain Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten väliseen puolustusmateriaalialaan koskevaan yhteistyösopimukseen liitetystä sopimuksesta Suomen, Norjan ja Ruotsin hallitusten välisestä huoltovarmuudesta sekä lain Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta ja määrää, että laki Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.5.2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen