Viran täyttäminen PLM/2020/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittäminen puolustusvoimissa

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Sinikka Vahvaselkä, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140431
Asia

Pääesikunnan komentopäällikön, prikaatikenraali Kim Jouni Ilari Mattssonin nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2020-31.7.2021

Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Pääesikunnan komentopäällikön, prikaatikenraali Kim Jouni Ilari Mattssonin kenraalin virkaan ajaksi 1.8.2020-31.7.2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.