Valtioneuvoston selonteko VM/2020/66

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024

VNS 1/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Sami Yläoutinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530320
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2021-2024
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen