Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/47

« Tasavallan presidentin esittely 7.4.2020 16.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta (HE 29/2020 vp; EV 25/2020 vp)

HE 29/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Juho Martikainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150520
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sakon muuntorangaistuksen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen täytäntöönpanon väliaikaisesta rajoittamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen