Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/41

« Tasavallan presidentin esittely 7.4.2020 16.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä (HE 35/2020 vp; EV 29/2020 vp)

HE 35/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eeva Vartio, Hallitussihteeri p.+35 8295047082
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyysturvalain 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen