Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/53

« Tasavallan presidentin esittely 7.4.2020 16.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 (HE 37/2020 vp; EV 26/2020 vp)

HE 37/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Inka Hassinen, Hallitusneuvos p.029 5163187
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työntekijän eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta vuonna 2020 ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen