Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/49

« Tasavallan presidentin esittely 7.4.2020 16.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 39/2020 vp; EV 27/2020 vp)

HE 39/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163005
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen