Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2020/57

« Tasavallan presidentin esittely 7.4.2020 16.30

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työttömyyskassalain muuttamisesta (HE 40/2020 vp; EV 28/2020 vp)

HE 40/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työttömyyskassalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen