Valtioneuvoston selonteko UM/2020/52

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Ulkoministeriö

Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020.

VNS 2/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Outi Hyvärinen, Lähetystöneuvos p.029 5350035
Asia
Eduskunnalle annetaan sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain (211/2006) 3 §:n 3 momentin mukainen selonteko. Suomi valmistautuu osallistumaan Saksan johtaman EU:n taisteluosaston (European Union Battle Group, EUBG) valmiusvuoroon 1.7.-31.12.2020. Suomi asettaa valmiuteen panssaritiedustelujoukkueen, jonka osana minilennokkiryhmän, esikuntaupseereita ja kansallisen tukielementin.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Alankomaiden, Irlannin, Itävallan, Kroatian, Latvian, Ruotsin, Saksan, Suomen ja Tšekin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.7.-31.12.2020.
Vaikutukset
Suomen valmiusvuoroon osallistumisen perustamisesta, koulutuksesta ja valmiudesta koituvat kulut ovat yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Ulkoministeriön pääluokasta (momentti 24.10.20) katetaan koulutus- ja harjoituskustannukset, valmiusajan varallaolokorvaus sekä materiaalin hankintakustannukset ja puolustusministeriön pääluokasta (momentti 27.30.20) palkkaus- ja muut henkilöstökustannukset. Ulkoministeriön pääluokan sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa kustannusten kattamiseen on varattu yhteensä 5,3 miljoonaa euroa ja puolustusministeriön pääluokan sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa 0,4 miljoonaa euroa. Suomen osallistumisen koulutus- ja perustamisvaiheen sekä valmiusajan kustannukset on huomioitu sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa vuosien 2019 ja 2020 talousarvioissa ja vuoden 2021 osalta valtiontalouden määrärahakehyksissä. Taisteluosaston mahdolliseen käyttöön operaatioissa liittyviin kustannuksiin ei ole varauduttu vuoden 2020 talousarvioesityksessä. Valmisteltaessa kansallista päätöstä taisteluosaston lähettämisestä operaatioon tarvittava rahoitus haettaisiin lisätalousarvioteitse tai mikäli määrärahaa olisi, niin operaatio esitettäisiin katettavaksi momenttien varalla-kohdista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen