Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 VN 47/2020

Istunnon ajankohta 23.4.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

23.4.2020 14.00 Päätösluettelo

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532

Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin