Valtioneuvoston asetus OM/2020/60

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.4.2020 13.00

Oikeusministeriö

1) Valtioneuvoston asetus ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus ulosottotoimen hallinnosta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Veikko Minkkinen, Hallitusneuvos p.029 5150052
Asia
Ehdotetut muutokset liittyvät lakiin ulosottokaaren muuttamisesta (778/2019), joka tulee voimaan 1.12.2020. Asetuksiin ehdotetaan tehtäväksi lainmuutoksesta johtuvat tarpeelliset muutokset. Ulosottomenettelyä koskevaan asetukseen tehdään myös joitakin teknisiä päivityksiä. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.12.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ulosottomenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja asetuksen ulosottotoimen hallinnosta
Vaikutukset
Asetuksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia. Varsinainen vaikutusten arviointi on tapahtunut ulosottokaaren muutoksen yhteydessä (HE 71/2018).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen