Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/54

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2020 vp; EV 43/2020 vp)

HE 58/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja lain työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen