Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/64

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi (HE 48/2020 vp; EV 39/2020 vp)

HE 48/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Susanna Paakkola, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162448
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19 -epidemian johdosta väliaikaisesti sovellettavia menettelyjä koskeviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 4 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen