Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/53

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 33/2020 vp; EV 35/2020 vp)

HE 33/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Pertti Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530461
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen