Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/50

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 32/2020vp; EV 36/2020 vp)

HE 32/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Matti Sillanmäki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530444
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen