Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/61

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020 vp; EV 42/2020 vp)

HE 47/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Katri Kulmuni

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen, p. +35 8295530167

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.