Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/61

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020 vp; EV 42/2020 vp)

HE 47/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Katri Kulmuni
Esittelijä
Erkki Papunen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530167
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen