Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/52

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 46/2020 vp; EV 41/2020 vp)

HE 46/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Mari Aalto, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150502
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen