Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2020/52

« Tasavallan presidentin esittely 30.4.2020 15.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 46/2020 vp; EV 41/2020 vp)

HE 46/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Mari Aalto, p. +358 295 150 502

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.