Valtioneuvoston asetus MMM/2020/74

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia

Maatalouden alkutuotantoa harjoittaville yrityksille, joiden markkinat ovat oleellisesti supistuneet tai loppuneet taikka joiden suoramyynti on estynyt covid-19 -epidemiasta johdosta säädetään komission tiedonannon C(2020) 1863 mukainen väliaikainen valtiontuki yritysten maksuvalmiuden turvaamiseksi mainitusta epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 18.5.2020 ja se olisi voimassa 31.12.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalouden alkutuotannon yritysten väliaikaisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Valtion toisessa lisätalousarviossa vuodelle 2020 on maaseudun yritysten valtionavustukselle osoitettu momentille 30.10.44 siirtomäärärahana 30 miljoonaa euroa maa- ja puutarhatalouteen liittymättömän maaseudun yritystoiminnan ja maa- ja puutarhatalouden toimintaedellytysten turvaamiseen. Momentille varatusta määrärahasta 5 miljoonaa euroa on tarkoitus kohdistaa maatalouden alkutuotannon yrityksille. Edellä mainitulla 5 miljoonan euron määrärahalla katetaan asetusehdotuksesta aiheutuvat menot.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.