Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 VN 56/2020

Istunnon ajankohta 14.5.2020 13.00 | Paikka: Helsinki

14.5.2020 13.46 Päätösluettelo

Sisäministeriö

Hanne Huvila, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488313

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Puolustusministeriö

Tarja Jaakkola, Hallitusneuvos p.029 5140410

Vientiluvan myöntäminen Boomeranger Boats Oy:lle Australiaan

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön tietohallintojohtajan viran täyttäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö