Valtioneuvoston asetus OKM/2020/33

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsi Lamberg, Hallitussihteeri p.+35 8295330397
Asia

Ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §. Ehdotetaan, että lähiopetusjaksoa edellyttävä asetuksen 1 §:n 2 momentti ei väliaikaisesti ole voimassa tämän asetuksen voimassaolon aikana. Lisäksi asetuksen 2 §:n 3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että etäopetusta koskeva 20 prosentin rajaus valtionosuuden perusteena, ei myöskään ole voimassa tämän asetuksen voimassaolon aikana. Asetusehdotus liittyy valtioneuvoston 6.5 antamaan periaatepäätökseen jatkaa etäopetuksen järjestämistä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 14 päivä toukokuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään elokuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutuksia valtion talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen