Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2020/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista liikenteen poikkeussäädöksiksi covid-19-epidemian oloissa

U 16/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Maija Mansikkaniemi, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5342016
Asia

Euroopan komissio antoi 29.4.2020 neljä liikennealan säädösehdotusta, joiden tavoitteena on helpottaa liikenteen toimialan toimintaa covid-19-tartuntatautiepidemian aikana lisäämällä joustavuutta ja poistamalla hallinnollisia esteitä tie-, rautatie-, lento- ja sisävesiliikenteessä sekä merenkulussa. Ehdotukset annettiin, koska covid-19-tartuntatautiepidemia on aiheuttanut ennennäkemättömän haasteen jäsenvaltioille ja viranomaisille. Jäsenvaltioiden asettamien rajoitustoimenpiteiden johdosta kaikkia Euroopan unionin lainsäädännössä asetettuja aikarajoja ei ole voitu täysimääräisesti noudattaa. Tämä koskee erityisesti ajanjaksoa välillä 1.3.-31.8.2020. Jotta voidaan taata sisämarkkinoiden toiminta, korkea liikenneturvallisuuden taso sekä oikeusvarmuus ja välttää mahdollisia häiriöitä markkinoiden toiminnassa, on tarpeen ottaa käyttöön väliaikaisia toimia, joilla jatketaan tiettyjä Euroopan unionin lainsäädännössä asetettuja määräaikoja ja aikarajoja. Ehdotusten tavoitteena on turvata sisämarkkinoiden sujuva toiminta, liikenneturvallisuuden korkean tason säilyminen ja oikeusvarmuuden toteutuminen sekä mahdollisten markkinahäiriöiden välttäminen covid-19-tartuntatautipandemian vuoksi vallitsevissa erityisolosuhteissa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotusten mukainen lainsäädäntö helpottaa liikenteen toimialan toimintaa covid-19-tartuntatautiepidemian aikana lisäämällä joustavuutta ja poistamalla hallinnollisia esteitä tie-, rautatie-, lento- ja sisävesiliikenteessä sekä merenkulussa. Erinäisiin lupa- ja pätevyysvaatimuksiin saadaan poikkeusolosuhteiden aikana joustavuutta, joiden avulla varmistetaan liikennetoimialan sujuvuus ja siirretään näiden uusimista myöhäisemmäksi. Näin vähennetään myös ihmisten välistä fyysistä kosketusta ja mahdollisesti myös terveydenhuoltohenkilöstön kuormitusta. Ehdotuksilla ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.