Määrärahan siirto MMM/2020/76

« Raha-asiainvaliokunta 20.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Esa Hiiva, Maatalousneuvos p.029 5162265
Asia

Valtion vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa momentille 30.20.61 (Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitettu 6 500 000 euron määräraha ehdotetaan siirrettäväksi maatilatalouden kehittämisrahastoon kokonaisuudessaan.

Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa osoitettu 6 500 000 euron siirtomääräraha ehdotetaan siirrettäväksi maatilatalouden kehittämisrahastoon kokonaisuudessaan. Määrärahaa saa käyttää maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain (657/1966) 2 §:ssä tarkoitetun siirron maksamiseen. Siirrettävällä määrärahalla varaudutaan valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) perusteella maatilatalouden kehittämisrahaston varoista myönnettävien valtiontakausten takausvastuiden lisääntymiseen ja mahdollisesti lisääntyviin takaustappioihin
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta