Määrärahan jako MMM/2020/83

« Raha-asiainvaliokunta 20.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtiontakausten myöntämisvaltuuden osoittaminen vuodelle 2020 valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) mukaisesti

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Saara Meurasalo, Maaseutuekonomisti, esittelijä p.029 5162035
Asia

Ehdotetulla päätöksellä osoitettaisiin myöntämisvaltuutta valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille annetun lain (232/2019) mukaisesti. Myöntämisvaltuuksien osoittaminen koskisi vuonna 2020 tehtäviä tukipäätöksiä. Valtiontakauksia maatilojen maksuvalmiuslainoille on myönnetty aiemmin vuosina 2017 ja 2019. Tuolloin valtiontakauksien saajina olivat toimintaympäristön muutoksien ja poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi tilapäisissä taloudellisissa ongelmissa olevat maatalousyritykset. Valtiontakausta myönnettiin 1022 maatilalle yhteensä 53,5 miljoonaa euroa. Nyt maksuvalmiuslainoituksen tarpeessa ovat koronaviruksesta (COVID-19) eniten kärsineet maatalousyritykset. Määräaikana 30.3.2020 - 30.4.2020 takaushakemuksia on saapunut 326 maatilalta yhteensä 15,5 miljoonaa euroa 19,3 miljoonan euron lainapääomalle.

Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) vuoden 2020 käyttösuunnitelman mukaan valtiontakauksia maatilojen maksuvalmiuslainoille voidaan myöntää enintään 15,0 miljoonaa euroa. Tällä päätöksellä ehdotetaan osoitettavaksi 15,0 miljoonaa euroa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille käytettäväksi maksuvalmiuslainoille annettaviin takauksiin.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.