Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/59

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta

A 20/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi (124/2020). Asetuksen voimassaolo päättyi 13.4.2020 ja sitä jatkettiin 13.5.2020 asti asetuksella (175/2020). Valmiuslain 87 §:n toimivaltuudet kohdistuivat erityisesti terveydenhuollossa käytettävien lääkkeiden, tavaroiden ja palvelujen myynnin rajoittamiseen. Valtioneuvosto antoi 31.3.2020 uuden käyttöönottoasetuksen, jolla laajennettiin toimivaltuuksien käyttöä. Kyse oli mahdollisuudesta velvoittaa säännöksessä luetellut toimijat myös muulla tavoin laajentamaan tai muuttamaan toimintaansa. Tämänkin asetuksen voimassaoloaika päättyy 13.5.2020. Tällä asetuksella yhdistetään em. kaksi asetusta ja ehdotetaan jatkettavaksi valmiuslain 87 §:n toimivaltuuksien käyttöä. Asetusta on tarkoitus soveltaa 14.5.2020 alkaen. Asetus on voimassa 30.6.2020 asti.

Lisätty ruotsinkielinen muistio 11.5.

Lisätty ruotsinkieliset muistion kuvien tekstit 11.5.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädetyn toimivaltuuden käytön jatkamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen