Valtioneuvoston asetus (ilm EK:lle) VNK/2020/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2020 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

A 19/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia

Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat valmiuslain 3 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoitetut poikkeusolot. Valtioneuvosto antoi 17.3.2020 asetuksen valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (125/2020), jota muutettiin 19.3.2020 annetulla asetuksella (130/2020). Asetuksen voimassaolo päättyi 13.4.2020 ja sitä jatkettiin asetuksella (174/2020). Valtioneuvosto päivitti koronavirusstrategiaa 22.4.2020 ja antoi 6.5.2020 periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi, johon tämä nyt annettava valtioneuvoston jatkamisasetus perustuu. Valmiuslain 86 §:ssä säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnasta, 88 §:ssä sosiaali- ja terveyspalvelusta sekä terveydensuojelu, 93 §:ssä palvelusuhteen ehdoista poikkeamisesta ja 94 §:ssä irtisanomisoikeuden rajoittamisesta. Tällä asetuksella ehdotetaan jatkettavaksi em. valmiuslain säännösten käyttöä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimintakyvyn turvaamiseksi. Asetusta on tarkoitus soveltaa 14.5.2020 alkaen. Asetus on voimassa 30.6.2020 asti.

Lisätty ruotsinkielinen liite 11.5.

Esitys
Valtioneuvoston antaa asetuksen valmiuslain 86, 88, 93 ja 94 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen