Valtioneuvoston asetus MMM/2020/77

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Suvi Ruuska, Neuvotteleva virkamies p.029 5162248
Asia

Vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annettua valtioneuvoston asetusta (494/2019) ehdotetaan muutettavaksi. Covid-19 eli koronaviruspandemian vuoksi teurastamovalvontaa ja maidon tuotantotuen valvontaa tukivuoden 2019 osalta ei tehtäisi. Tämän vuoksi asetuksen säännökset, joissa säädetään edellä mainituista valvonnoista, ehdotetaan kumottaviksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 25.5.2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vuodelta 2019 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Ehdotetulla asetuksella ei arvioida olevan vaikutuksia valtion talousarvioon.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.