Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 VN 58/2020

Istunnon ajankohta 20.5.2020 13.00

20.5.2020 14.12 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.