Hallituksen esitys VM/2020/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

HE 75/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Sami Napari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530328
Asia

Valtioneuvostolle myönnettyä lainanottovaltuutta lisättäisiin 125 miljardista eurosta 150 miljardiin euroon, johon sisältyvän lyhytaikaisen lainan enimmäismäärää lisättäisiin 18 miljardista eurosta 25 miljardiin euroon.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Lainanottovaltuuden lisääminen mahdollistaa tulevina vuosina odotettavissa olevan lainanoton sekä joustavan ja kustannustehokkaan velanhallinnan. Lyhytaikaisen lainanottovaltuuden lisääminen mahdollistaa valtion maksuvalmiuden asianmukaisen hallinnan kasvavan valtionvelan oloissa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.