Valtioneuvoston päätös SM/2020/38

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Matti Sarasmaa, Raja- ja meriosaston osastopäällikkö, prikaatikenraali p.029 5421101
Asia

Valtioneuvosto teki 17 päivänä maaliskuuta 2020 päätöksen sisärajavalvonnan palauttamisesta 19 päivästä maaliskuuta 2020 13 päivään huhtikuuta 2020 koronaviruksen aiheuttamasta COVID-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätöksessä nimettiin sallitut sisärajan rajanylityspaikat. Samassa yhteydessä valtioneuvosto teki päätöksen eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta 19 päivästä maaliskuuta 2020 13 päivään huhtikuuta 2020. Päätöksessä nimettiin sallitut ulkorajan rajanylityspaikat. Päätöksiä muutettiin 24 päivänä maaliskuuta 2020 tehdyllä päätöksellä 25 maaliskuuta 2020 alkaen niin, että Långnäsin satama avattiin myös henkilöliikenteelle ja Maarianhaminan satamassa sallittiin ainoastaan tavaraliikenne. Päätösten voimassaoloa jatkettiin 7 huhtikuuta 2020 ja 7 toukokuuta 2020 tehdyillä päätöksillä. Päätökset ovat voimassa 14 päivään kesäkuuta 2020. Molempia päätöksiä olisi tarpeen muuttaa 21 päivästä toukokuuta 2020 alkaen vesiliikenteen rajanylityspaikkojen osalta niin, että myös Maarianhaminan ja Naantalin satamat olisivat avoinna päätöksissä tarkoitetulle henkilöliikenteelle. Muilta osin päätöksiin ei tehtäisi muutoksia.

Esitys
Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen sekä eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta tehdyn päätöksen muuttamisesta 21 päivästä toukokuuta 2020 alkaen
Vaikutukset
Muutoksilla pyrittäisiin mahdollistamaan elinkeinonharjoittajien toiminta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Rajavartiolaitos huolehtisi henkilöliikenteen rajatarkastuksista Maarianhaminan ja Naantalin satamissa, mikä edellyttäisi Rajavartiolaitoksen sisäisiä voimavarasiirtoja. Muita aiemmista päätöksistä poikkeavia vaikutuksia ei ole. Päätöksellä ei puututtaisi perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.