Valtioneuvoston asetus STM/2020/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asetuksen 7 §:ää siten, että siihen lisätään uusi 4 momentti, jonka mukaan uuden koronaviruksen aiheuttamaan vaikeaan infektioon sairastuneesta tehtäisiin lääkärin tartuntatauti-ilmoitus viimeistään potilaan hoitojakson päättyessä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 25 päivänä toukokuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tartuntataudeista annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Asetuksella ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen