Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2020/31

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 16/2020 vp; EV 46/2020 vp)

HE 16/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Lähetystöneuvos Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen