Hengenpelastusmitalit SM/2020/29

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Sisäministeriö

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Johtava asiantuntija, esittelijä Linda Viitala, p. 029 5488299

Asia

Hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti hengenpelastusmitalin antaminen seuraaville henkilöille tunnustukseksi erittäin rohkeasta tai neuvokkaasta taikka oman hengenvaaran uhalla suoritetusta teosta, jolla toisen ihmisen henki on pelastettu uhkaavasta vaarasta: 1. Jesse Kalevi Vilja 2. Leif Lindman 3. Kaj Ranta 4. Jarmo Olavi Häyrynen 5. Mari Anna Pakola 6. Fredrik Alexander Kontinen 7. Teemu Konttinen 8. Jirsi Juhani Nokelainen 9. Tuomo Pekkonen 10. Matti Nenonen

Esitys

Tasavallan Presidentti antaa hengenpelastusmitalin esittelylistan kohdissa 1-10 mainituille ja hylkää liitteessä 2 mainitut ehdotukset

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Luettelo hylätyistä *
  3. Yhteenveto perusteluista *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.