Tehtävään määrääminen PLM/2020/33

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Puolustusministeriö

Apulaissotilasedustajan vaihdos

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Osastoesiupseeri Sami Roikonen, p. 029 5140442

Asia

Kommodori Pekka Juhani Varjoselle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Monsissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2020 lukien ja komentaja Jan-Erik Aitoksen määrääminen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Mons

Esitys

Tasavallan Presidentti peruuttaa kommodori Pekka Juhani Varjoselle Suomen erityisedustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) apulaissotilasedustajaksi Monsissa annetun määräyksen 1.8.2020 lukien ja määrää komentaja Jan-Erik Aitoksen tähän tehtävään 1.8.2020 lukien asemapaikkana Mons

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.