Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2020/9

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 11/2020 vp; EV 17/2020 vp)

HE 11/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Hanna Kosonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Katariina Simonen, p. +35 8295330273

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista annetun lain 2 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.