Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/48

« Tasavallan presidentin esittely 29.5.2020 16.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (HE 62/2020 vp; EV 50/2020 vp)

HE 62/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Rita Linna, Hallitusneuvos p.029 5342559
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen